Inspiració

"L’Ametller davant dela casa"

"Quan s’experimenta la realitat en la seua naturalesa de perfecció extrema, un ametller que pugui estar davant ca teua revela la seua naturalesa en perfecta totalitat. L’ametller éslaveritat, la realitat, el teu propi ésser. De tota la gent que ha passat davant del teujardí, quanta ha vist realment l’ametller? El cor d’un artista pot ser més sensitiu; amb sort ell o ella serà capaç de veure l’ametller de forma més profunda quealtres. Perquè amb un cor més obert, una certa comunió ja existeix entre l’artista i l’arbre. El que compta és el teu propi cor. Si el teu cor no està ennuvolat per falses visions, tu seràs capaç d’entrar en comunió natural amb l’arbre. L’ametller estarà llest per revelarse’t, en completa totalitat. Veure l’ametller és veure el camí."

-ThichNhat Hanh 1975 - Miracle of Mindfulness (El miracle de Mindfulness, consciencia plena).